ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ http://tech-jutamat042.blogspot.com ค่ะ มาดูกันเยอะๆนะค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คนข้างๆกัน


My profile Noo A


         
 My profile Noo A

 ชื่อ         นางสาวจุฑามาศ  เตยแก้ว  
  รหัสนักศึกษา  5411103042
 ชื่อเล่น   เอ  
 อายุ       19  ปี
 ที่อยู่ปัจจุบัน  70 หมู่  2  ตท่าแค  อ . เมือง   . พัทลุง  93000
 เกิดวันที่  8 ธันวาคม  2535
 E-mail      nu_a08@hotmail.com
 นักศึกษามหาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 คณะครุศาสตร์  หลักสูตร คณิตศาสตร์